Yhteys

Järnefeltinkatu 1, PL 136
04401 Järvenpää

Puhelin 09 291 9590
0505208872
optikot@ajannako.fi

Aukioloajat
Palvelemme

ma-pe klo 10 – 18

la klo 10 – 14

kesä, heinä ja elokuun la olemme suljettu

ja lisäksi palvelemme sopimuksen mukaan

Seuraa meitä

Tietosuojaseloste

Ajan Näkö Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ajan Näkö Oy, 3297489-7

Yhteystiedot:
Järnefeltinkatu 1
04400 Järvenpää, p. 09 291 9590, optikot@ajannako.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Ajan Näkö Oy / Tietosuoja
Järnefeltinkatu 1
04400 Järvenpää, p. 09 291 9590
optikot@ajannako.fi

2. Rekisteröidyt

Sähköisessä, tietoturvaohjeistuksen mukaan suojatussa asiakasrekisterissä ovat tiedot Ajan Näön optikko- ja silmälääkäriasiakkaista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja potilastiedoista annettujen lakien ja asetusten perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Käyttötarkoitus

 • Asiakkaan tutkimus- ja hoitotietojen toteutus, ylläpito ja seuranta.
 • Rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien mukaiset tehtävät.
 • Palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja toimittaminen.
 • Asiakassuhteiden ylläpito.
 • Suoramarkkinointi, asiakkaan suostumuksella.
 • Asiakaspalautteen ja -tyytyväisyyden kartoittaminen.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • osoite
 • puhelinnumerot
 • henkilötunnus tai vastaava tunniste
 • sähköposti
 • asiakasnumero
 • ammatti
 • työnantaja
 • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • osto- ja ajanvaraushistoria
 • asiakkaan tekemät reklamaatiot
 • kontakti- ja palveluhistoria
 • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • teknisen analyysin avulla tuotetut profilointitiedot
 • asiakaskohtaiset alennukset
 • markkinointihistoria

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen optikot@ajannako.fi  Ennen oikeuden käyttämistä rekisteröidyn tulee varautua henkilöllisyyden todistamiseen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelutilanteessa muodostuneet tiedot. Lisäksi voidaan asiakkaan suostumuksella tai lakiin perustuen hankkia tai saada asiakkaan tietoja myös muualta. Posti ja Väestörekisterikeskus ovat tietolähteenä henkilötietojen päivityksessä. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan pyytää myös kolmansilta osapuolilta.

7. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei  luovuteta markkinointitarkoituksiin Ajan Näkö Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • ProMediaData Oy
 • Datasky Oy

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan omalla ilmoituksellaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät Ajan Näkö Oy:n työntekijät. Lisäksi Ajan Näkö Oy:n sopimussuhteessa olevat tahot, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Ajan Näkö Oy:n asiakasrekisteriin liittyviä toimintatapoja ja ohjeita. Pääsy tietoihin on henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon ja profilointiin.